Novosti u programu

Pogledajte izmjene po verzijama, od najnovije do najstarije

 • Robno i materijalno - Provjera knjiženja - Mogućnost popravke knjiženja prema prijedlogu
 • Robno i materijalno - Knjiženje utroška zalihe - parametar Lokacija
 • Robno i materijalno - Knjiženja/grupne obrade se ne zatvaraju nakon knjiženja pa se može nastaviti dalje
 • Robno i materijalno - Novi izvještaj - Rekapitulacija utroška zaliha po lokacijama
 • Robno i materijalno - Novi izvještaj - Usklađenje utroška WAC
 • Robno i materijalno - Parametar - Prenosi uvjete za partnera iz zadnjeg dokumente za artikal (Rabat/Cijena)
 • Robno i materijalno - Unos dodatnih troškova uključenih u fakturni iznos odvojen od unosa zavisnih troškova zbog smanjenja kompleksnosti
 • Robno i materijalno - Mogućnost mijenjanja zadanog statusa za robne dokumente Evidentirano/Priprema
 • Robno i materijalno - U listi dokumenata dodan stupac ukupna količina u dokumentu
 • Financijsko knjigovodstvo - Konto kartice za raspon konta
 • Financijsko knjigovodstvo - Kontni plan - prikaz duguje, potražuje, saldo
 • Financijsko knjigovodstvo - Konto - Definiranje blokade knjiženja dugovno/potražno
 • Financijsko knjigovodstvo - Nadzorna ploča
 • Financijsko knjigovodstvo - Kontrola prilikom o(d)značavanja konta kao salda konto, ukoliko ga označavamo a postoji promet na kontu bez partnera ili odznačavamo a postoji promet sa partnerom, ne dozvoljava izmjenu.
 • Financijsko knjigovodstvo - Pojedinačno knjiženje/vraćanje temeljnica
 • Knjige KUF/KIF - Izrada Excel datoteka za D PDV obrazac za slanje u UINO
 • Obračun plaća - Način isplate plaća i nadoknada, postavka po bankama
 • Obračun plaća - Novi registar - Šifre zanimanja
 • Obračun plaća - Novi registar - Zavodi i fondovi primatelji doprinosa itd
 • Obračun plaća - Korekcije na ispisima
 • Registri - Unos partnera upozorenje o već korištenom ID Broju / PDV Broju
 • Sustav - Mogućnost definiranja dokumenata u RTF formatu i pridruživanju bilo kojoj kartici sa koje može automatski uzimati podatke. Npr. ugovor o radu kojeg pridružite kartici djelatnika.

 • Robno i materijalno - Mogućnost definiranja broja decimala za VPC I MPC prilikom kalkulacije cijena
 • Robno i materijalno - Mogućnost korištenja zadnje nabavne cijene u izlaznim dokumentima (opcija)
 • Robno i materijalno - Na izlaznim dokumentima bolja poveznica između naslovne stranice i svake slijedeće za dokumente sa više stavki
 • KUF/KIF - Mogućnost automatskog pomjeranja graničnih datuma za unose u RMK, KUF/KIF prilikom knjiženja PDV-a
 • KUF/KIF - Koeficijent u pravilima kontiranja
 • Putni nalozi - Putni nalog za autobus
 • Putni nalozi - Evidencija i obračun potrošnje goriva
 • Putni nalozi - Evidencija i obračun dnevnica vozača teretnih vozila i autobusa
 • Financijsko knjigovodstvo - Prijenos u blagajnu nova mogućnost prijenosa više stavki temeljnice sa istim kontom (npr. sva prijelazna konta temeljnice izvoda itd)
 • Financijsko knjigovodstvo -Zaključna knjiženja dodano knjiženje tekućih poreznih obvezna preko konta 7210 i iznos umanjenja porezne osnovice
 • Knjige prihoda i rashoda - Dohvaćanje dnevnih utržaka iz KIF-a, blagajne ili kasa blokova izravno u KPR
 • Knjige prihoda i rashoda - Dohvaćanje podataka iz obračuna plaća raspodjeljene na doprinose poduzetnika, brutto plaće radnika i naknada u rashode KPR
 • Knjige prihoda i rashoda - U veznim oznakama ne prikazuje račune iz knjige EPO koji su zatvoreni stavkom KPR
 • Knjige prihoda i rashoda - Na vrstama knjiga dodana opcija sakrij u kojem slučaju se rashod ne prikazuje (nabavka osnovnih sredstava itd)

 • Obračun plaća - Nova funkcija - Evidencija radnog vremena, usklađena sa Zakonom, sa automatskim prijenosom u obračun plaća.
 • Obračun plaća - Matična evidencija - Ispis
 • Obračun plaća - Obrazac 2001, 2001-A, MIP-1023 - Usklađivanje sa Zakonom
 • Sustav - Ispravke pogrešaka i optimizacije
 • Robno i materijalno - Prošireni ispis VP računa (iznosi sa i bez PDV-a)
 • Financijsko knjigovodstvo - Kompenzacije, ispravke na storno iznosima

 • Robno i materijalno - Mogućnost ispisa različitih zaglavlja i podnožja za dokumente prema kupcima/dobavljačima po zadanim kriterijima (Vrsta ili tip dokumenta, organizacijska jedinica, lokacija, partner, djelatnik)
 • Robno i materijalno - Prilagodba modula za korištenje na tržištu Republike Hrvatske - porez na potrošnju, povratna naknada, fiskalizacija itd
 • Robno i materijalno - Za lokaciju je moguće definirati samo artikle iz robnih grupa koje će nuditi prilikom izrade dokumenata za tu lokaciju. Npr. ako na istoj bazi vodimo kafić i veleprodaju, onda omogućimo da kafić vidi samo artikle za kafić, a za veleprodaju njezine atrikle.
 • Robno i materijalno - Obrada za automatsku nadopunu zalihe (izrada narudžbi) za artikle prema kriterijima (stanje, naručeno, minimalna zaliha itd)
 • Robno i materijalno - Polje vrijeme izdavanja dokumenta
 • Robno i materijalno - Dodan parametar "Status" za određene izvještaje radi kontrole knjiženja
 • Robno i materijalno - Pravilo kontiranja - Dodan stupac "Poravnaj" da bi se zaokruživanja ili druga salda na knjiženju dokumenta mogla poravnati na 0
 • Robno i materijalno - Trgovačka knjiga na malo - definiranje partnera i vrsta dokumenata koji će se prikazati kao dnevni utržak na ispisu.
 • Robno i materijalno - Pravilo generiranja Kuf/Kif - Mogućnost filtriranja po načinu plaćanja i dodjeljivanja partnera svim dokumentima koje obuhvaća to pravilo
 • Robno i materijalno - Dodan parametar za resetiranje brojčanika brojeva dokumenta za svaku novu godinu
 • Robno i materijalno - Dodan parametar za odvajanje brojeva dokumenta po vrsti i lokaciji za sekcije
 • Robno i materijalno - Dodani parametri za prikaz cijene sa PDV-om na veleprodajnim dokumentima
 • Robno i materijalno - Ispisi dokumenata - ispis iznosa slovima
 • Prodajno mjesto - Mogućnost odabira veličine dodirnih gumbova za artikle (mali, srednji, veliki, uspravni itd)
 • Obračun plaća - Mogućnost definiranja da li će program izdvajati virmane za doprinose od virmana za ostale uposlenike
 • Obračun plaća - Korekcije na GIP obrascu vezane za bolovanje
 • Obračun plaća - Izmjene na ispisima
 • Osnovna sredstva - Prodaja osnovnih sredstava - mogućnost fiskalizacije
 • Blagajna - Dodana mogućnost definiranje predložaka svrhe plaćanja, a može se automatski popunjavati za definirana konta (prijelazni konto - dnevni utržak) itd
 • Knjige KUF/KIF - Pravila kontiranja - mogućnost definiranje poravnanja na određenoj stavci
 • Knjige prihoda i rashoda - Reorganizacija modula radi logičnijeg i zgodnijeg korištenja. Evidencija prihoda i rashoda neovisno o potraživanju i obvezama
 • Knjige prihoda i rashoda - Novi izvještaji za analitičko i sintetičko praćenje stanja partnera i svih ostalih vrsta prihoda i rashoda
 • Sustav - Izvoz/uvoz stavki u/iz Excel-a - Mogućnost odabira verzije datoteke (Excel 2003 ili 2007), zadana verzija je sada .xlsx
 • Sustav - Izrada nove evidencije - Mogućnost definiranja predloška baze podataka za izrade nove. Ova baza podataka bi trebala biti napunjena sa podatcima koji su zajednički za sve.
 • Sustav - Ispravke pogrešaka i optimizacije

 • Robno i materijalno - Preknjižavanje artikala, mogućnost odabira dokumenata na kojima će se izvršiti preknjižavanje
 • Robno i materijalno - Mogućnost iznačavanja zajedničkog RUC-a za MPC i VPC na registru lokacija
 • Robno i materijalno - Lista artikala sadrži sada i stanja lokacija i promet po lokacijama u donjem dijelu
 • Robno i materijalno - Mogućnost definiranja fiksnog postotka marže od nabavne cijene za kupce ili rabatne skupine
 • Robno i materijalno - Unaprijeđena korisnički definirana polja za registar artikala (da li se vidi u listama, lookup-ima, da li može biti prazno, da li je jedinstveno itd)
 • Robno i materijalno - Uveden moj kreditni limit od dobavljača
 • Robno i materijalno - Izmjenjen način prikaza vrijednosti internih dokumenata ovisno o vrsti lokacije
 • Robno i materijalno - Redizajniran registar artikala - bitnije informacije na prvom mjestu
 • Robno i materijalno - Zavisni trošak - Mogućnost definiranja da zavisni trošak ulazi u carinsku osnovicu
 • Robno i materijalno - Generiranje računa iz više otpremnica - odabir dokumenata za sve lokacije/poslovnice partnera (prije se mogli birati samo dokumenti za 1 lokaciju)
 • Robno i materijalno - Novi tip dokumenta - Račun otpremnica sa MP cijenama
 • KUF/KIF - Vrsta partnera u izvodu KUF/KIF se može promijeniti ručno ukoliko su potrebne ispravke (Vrstu partnera program pamti na izvodu iz razloga što partner može izmjeniti status iz neobveznika u obveznika itd)
 • Financijsko knjigovodstvo - Kompenzacija - uvedena mogućnost posebnog odabira kupca i dobavljača za kompenzaciju
 • Obračun plaća - Novi izvještaji
 • Obračun plaća - Popravke na poreznoj kartici, program od sada gleda i udio u uzdržavanju
 • Sustav - Nadogradnja komponenti za prikaz sučelja na zadnju verziju (ispravke bugova, optimizacije, nove teme)
 • Sustav - Dodatne optimizacije za rad preko Remote Desktop Service-a (optimizacija sučelja)
 • Sustav - Uvedena napredna pretraga za sva lookup polja - otvara se novi prozor gdje se mogu unijeti napredniji parametri (u listi artikala prikaže i stanja po lokacijama itd)
 • Sustav - Unaprijeđen izbornik favorita